Allmän handling

2014-04-09 peter 1

En handling som är: Inkommen Upprättad och Förvarad Hos en myndighet. En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och […]