Krishanteringsförmåga

2012-01-19 peter 0

Förmåga att under kriser leda den egna verksamheten, fatta beslut, sprida information och vid behov kunna medverka i samordning av andra aktörer samt dess åtgärder. […]