HTTP

2020-02-13 peter 0

HyperText Transfer Protocol kommunikationsprotokollet som används för att överföra webbsidor på Internet. Sedan några år tillbaka anses HTTP inte som säkert då det saknar kryptering, […]

Baktändningseffekten

2019-04-28 peter 0

Fenomen som innebär att människor ofta blir mer övertygade om att de har rätt när de får höra information som talar emot deras åsikt. Kallas […]

App

2018-06-03 peter 0

Funktionsstödjande programvara. Den programvara som används av slutanvändaren. Kallades tidigare ofta applikation. Tack vare framförallt Apples genombrott med iPhone och dess tillhörande “app store” har […]

Protokoll

2018-04-02 peter 1

Överensskommelse om de regler (uppförande och typ av kommunikation) som gäller under ett visst sammanhang Exempel på användande: Ett mötesprotokoll är en formell notering av […]

Säkerhet

2018-03-03 peter 0

Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete mot stöld, sabotage, ekonomisk och organiserad brottslighet samt åtgärder avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Säkerhet kan avse: Säkerhet (ekonomi) – […]

Informationsklassificering

2017-09-08 peter 0

Indelning av information på grund av olika säkerhetskriterier avseende sekretess, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet. I näringslivet är det vanligt att information klassas som öppen (publik), […]

RADON

2017-01-17 peter 0

RADium emanatiON: (eng. utflöde av radium) Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium sönderfaller genom alfastrålning till radon. När […]

Interparadigmiatiska samtal

2016-01-18 peter 0

Samtal inom konflikthantering etymologi Inter: Betyder något som existerar emellan eller mitt ibland; mellan-; (av latin iʹnter ’(e)mellan’, ’ibland’), prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’ Paradigm: paradiʹgm (senlatin paradiʹgma, av grekiska paraʹdeigma ’föredöme’, ’exempel’, ’mönster’, av para– och deiʹgma ’utpekande’, […]